Select Page

In late 2016 I was approached by Inese Andersone who invited me to participate as a mentor in a program established for companies new in export markets. Since I’ve been working with Inese and I have been a frequent lector on seminars and training organised by Gateway & Partners, in spirit of Richard Branson I agreed without hesitation despite lack of experience in mentoring.

If someone offers you an amazing opportunity and you’re not sure you can do it, say yes – then learn how to do it later.

Sir Richard Branson

Mentoring sessions that I’ve spent with companies, I hope were helpful to them, but sure they were invaluable to me. In meeting and talking to people with various backgrounds I was able to broaden my experience in areas of sales and exports.

After end of program I kept thinking , what are the main areas where I have expertise and how I can pass it on to Latvian companies to help them improve on sales results and exports.

For last 10 years I’ve been working in several Latvian companies who has reached excellent results in exports and were recognised by getting awards in Red Jackets export programme and I’ve been involved and directly responsible for improving on sales processes in those companies to create a systems that would lead to sustainable results in long term. I’ve built my fundament in sales processes while working with Hewlett Packard and it has become an area of my interest since then leading to reading and learning about different approaches, mainly in B2B area.

Participation in mentoring program has lead me to believe that sales process formalisation is one of the untapped areas for small and medium enterprises in Latvia that is necessary to provide qualitative and quantitative leap in sales and exports!

2016. gada nogalē Inese Andersone uzaicināja mani piedalīties priekš manis jaunā projektā – jaunu (vai arī ne tik jaunu, bet eksportu uzsākošu) kompāniju pārdošanas mentoringā. Tā kā jau iepriekš ar Inesi bijām sadarbojušies, un es esmu bijis pietiekami regulārs lektors Gateway & Partners organizētajās apmācībās un semināros, tad, neskatoties uz pieredzes trūkumu, ilgi nedomājot piekritu.

Sesijas, ko es pavadīju kopā ar piesaistītajām kompānijām, es ceru bija noderīgas arī pašām kompānijām, bet, viennozīmīgi, tās bija ļoti vērtīgas arī man. Tiekoties un runājot ar cilvēkiem ar dažādu pieredzi un dzīves uztveri, es spēju bagātināt arī savu pieredzi pārdošanas un eksporta jomā.

Mentoringa programmai beidzoties, es turpināju domāt par to, kas ir galvenās jomas, kurās mana pieredze ir, iespējams, unikāla un tālāk nododama, lai palīdzētu Latvijas uzņēmumiem attīstīt pārdošanu un eksportu.

Pēdējos 10 gadus, strādājot vairākos Latvijas uzņēmumos, kas ir ieguvuši Red jacket apbalvojumu kā eksportspējīgie uzņēmumi, es esmu bijis iesaistīts tieši pārdošanas procesu sakārtošanā un attīstībā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu pārdošanas attīstību. Lielā mērā, pamatus par dažādiem B2B pārdošanas procesiem esmu guvis savulaik strādājot Hewlet Packard uzņēmumā un individuāli daudz lasot, un interesējoties par šo tēmu.

Dalība mentoru programmā un sarunas ar cilvēkiem semināros, ir radījusi manī pārliecību, ka pārdošanas procesu sakārtošana ir viena no jomām, kur maziem un vidējiem Latvijas uzņēmumiem ir plašas iespējas uzlabot savu darbību, kas ir vitāli nepieciešams, lai nodrošinātu kvalitatīvu un kvantitatīvu izrāvienu pārdošanā un īpaši eksporta tirgus iekarošanai.