Select Page

Pārdošanas procesu un sistēmu konsultācijas un apmācības

i

Pārdošanas procesi

Nodrošinām pārdošanas procesu analīzi un optimizāciju, kas noved pie augstākiem pārdošanas rezultātiem

R

CRM sistēmu izvēle

Palīdzam ar kompānijai atbilstošākās CRM sistēmas izvēli

Sistēmu ieviešana

Ieviešam pārdošanas procesus izvēlētajā sistēmā un veicam integrāciju procesu automatizācijai

Apmācības

Apmācām darbiniekus pārdošanas procesu un sistēmu optimālā izmantošanā

Velaties uzzināt vairāk

Ja uzskatat, ka pārdošanas procesus vienmēr var uzlabot un esat gatavi sadarboties ar ārēju ekspertu, tad rakstiet